3|30

KLÍČ SPNĚNÝCH PŘÁNÍ

Tvůj třetí den

VÍRA JE MOCNÝ ELIXÍR, KTERÝ DÁVÁ ŽIVOT, SÍLU A DYNAMIKU MYŠLENKOVÉMU IMPULSU

Všechny myšlenky, které jsou emočně zabarveny a smíchány s Vírou, se okamžitě začínají přeměňovat ve svůj fyzický ekvivalent nebo protějšek.

Napoleon Hill

Vítáme Vás u třetího dne Nakopávače bohatství. Než začnete číst, pusťte si jako vždy připravený hudební podkres. Minipřehrávač opět naleznete v horní liště této stránky. Znovu si také připravte papír (blok) a tužku a opět, kdykoli pocítíte inspiraci nebo záblesk nápadu, přestaňte číst a ihned si je zapište. Pamatujte, že inspirace a záblesky nápadů jsou pootevřené dveře do budoucnosti.

Dnes jsme pro Vás vybrali z archivů Nadace Napoleona Hilla dosud nikdy v češině nepublikovaný článek, ve kterém Napoleon Hill, objevitel třinácti principů bohatství, popsal rozdíl mezi přáním a vírou a načrtl škálu, po které každý  člověk může vystupňovat svoje přání až v nevyhnutelný sled událostí, které ho dovedou k uskutečnění toho, co si přeje.

Než se ovšem pustíte do jeho přečtení, položte si před sebe prázdný list papíru, nejlépe bez jakéhokoli potisku (snad vyjma linek, pokud jste na ně zvyklí). A na tento papír opište, nebo, pokud Vás napadají ještě lepší slova, znovu napište, touhu, kterou jste si sepsali na papír v Dílně podvědomé mysli z Prvního dne. Mělo by to být několik vět, které jasně a srozumitelně vyjadřují vaši nejsilnější touhu. PIŠTE V PŘÍTOMNÉM ČASE JAKOBY TO JIŽ BYLO. Udělejte to teď.

Už to máte hotové? Pak je tedy čas přečíst si, co před mnoha desítkami let, když jste ještě ani nebyli na světě, napsal Napoleon Hill o cestě z přání k uskutečnění.

 

Rozdíl mezi přáním a virou

 

Většina lidí nikdy neobjeví rozdíl mezi přáním a vírou; a už vůbec si neuvědomí, že existuje šesti stupňová škála od pouhého přání k víře tak silné, že semkne všechny duševní síly k dosažení čehokoli, po čem člověk touží.

Toto jsou ony stupně:

První stupeň: Drtivá většina lidí prochází životem pouze s tím, že si něco přejí. Prostě by rádi, kdyby něco bylo nějak, anebo si říkají, že by to a to bylo hezké. Procento lidí, kteří žijí na této úrovni přání, se odhaduje na: 70%

Druhý stupeň: Mnohem menší procento lidí rozvíjí svá přání v chtění. Těch se odhaduje na: 10%

Třetí stupeň: Ještě menší procento lidí rozvíjí svá přání v chtění a pak je umocňuje emocemi představy jejich naplnění. Těch se odhaduje na: 8%

Čtvrtý stupeň: Ještě menší procento lidí stupňuje svou duševní sílou tuto představu naplnění ve víru, že se to může být. Těch se odhaduje na: 6%

Pátý stupeň: A přesto mnohem menší procento lidí krystalizuje přání v chtění, pak v emoci představy naplnění, poté ve víru, že to může být a pak ve spalující touhu doplněnou prosycenou přesvědčením, že to bude. Toto procento se odhaduje na: 4%

Šestý stupeň: Jen velmi malé procento lidí dojde na stupeň nejvyšší, kdy svoji spalující touhu a přesvědčení o jejím uskutečnění doplní o jasný plán, který následují svými činy. Toto procento se odhaduje pouze na: 2%

Všichni vynikající vůdci ovládají šestý stupeň. Znají sílu své vlastní mysli, zmocňují se této síly a nasměrují ji k jakémukoliv cíli, který si zvolí. Pro tyto lidi nemá slovo nemožné žádný význam. Pro ně je všechno, co chtějí nebo potřebují, možné a daří se jim to získat. Jediný rys, který je odlišuje od většiny ostatních, kteří přijímají selhání jako svůj úděl, je, že si uvědomují a používají svou duševní sílu k dosažení věcí, které chtějí, zatímco ostatní ne.

Napoleon Hill

Na kterém ze šesti zmíněných stupňů právě teď jste ve vztahu k předmětu touhy, který jste si před chvíli znovu napsali na papír? Buďte k sobě upřímní. Přečtěte si znovu, co na papíru stojí a projděte si očima celou škálu ještě jednou. Na kterém stupni vnímáte, že stojíte? Možná že na pátém. Možná ale že na úplně prvním a to není špatně.

Zažili jste už někdy v minulosti, že jste byli na stupni vyšším? To se mohlo stát. Dokonce se Vám mohlo stát, že jste byli na stupni šestém. V každém případě než dokončíte tento Nakopávač, na šestém stupni budete. Pokud budete pečlivě následovat všechny uvedené instrukce. Toto je stejně jisté jako, že zítra vyjde slunce, a že večer zapadne.

Porozumějte jednou provždy tomu, že úspěch, štěstí, bohatství, uskutečnění snů a naplnění touhy nejsou otázkou náhody. Jsou důsledkem. Nikdy se nic nestane jen tak. Všemu, co se kdy stalo, něco předcházelo. A i tomu, co se jeví jako nahodilost či štěstěna, předcházela intuice nebo modlitba. Vždy, vždy, vždy všemu předchází příčiny. A Vy se je s pomocí NAKOPÁVAČE naučíte v těchto 30 dnech ovládat.

Pokud vytrváte, pokud se nenecháte ničím rozptýlit, pokud budete investovat čas a prostředky do prosycení své mysli a svého podvědomí všemi 13 principy bohatství, nevyhnutelně proměníte svůj život ve sled událostí, které se budou zraku vnějšího pozorovatele jevit jako zázrak. 

VÍRA PROSTUPUJE ČLOVĚKA NEUSTÁLE, PLNĚ A PERMANENTNĚ. NEMŮŽETE BÝT VE STAVU, KDY NEVĚŘÍTE.

Víra prostupuje člověka neustále, plně a permanentně. Je ve Vás přítomná již od útlého dětství. Víra je totiž ve Vašem továrním nastavení. Vezměme malé dítě. Uvěří čemukoliv, není skeptické a vše do určitého věku přijímá jako pravdu. Víra neboli přijetí určité informace jako pravdivé je náš prvotní způsob nakládání s vnější realitou.

Dítě uvěří na víly, čerty, vodníky, jednorožce, ježíška, santu stejně snadno jako na to, že když má adidasky je hodnotnější člověk než ty dětičky, které mají sešmajdané botičky bez značky. Dítě do určitého věku uvěří všemu, co mu předložíte jako pravdu. Uvěří, že může dokázat v životě cokoliv. Uvěří, že z něj nikdy nic nebude. Kdo o tom rozhodne?

MOUDŘÍ RODIČE SI NEPOHRÁVAJÍ S VÍROU SVÝCH DĚTÍ A NEZNEUŽÍVAJÍ JI PRO DOSAŽENÍ SVÉHO

Před dvěma tisíci roky kráčel po tváři Země Mistr nad mistry. Člověk, v jehož příběhu a učení naleznete zakotvených všech 13 principů životního bohatství. Vy zatím víte o dvou principech. A už je Vám zřejmé, že Ježíš měl neuhasitelnou TOUHU, která ho vedla. Tedy že ovládal princip první. A brzy nebudete mít žádných pochyb o tom, že více než kdokoli jiný rozuměl VÍŘE … která tvoří zázraky.

„PODLE VAŠÍ VÍRY SE VÁM STAŇ.“ Matouš 9:29
„VÍRA TVÁ TĚ UZDRAVILA.“ Lukáš 18:42
„DCERO, TVÁ VÍRA TĚ UZDRAVILA.“ Marek 5:34

Tyto tři věty pochází ze tří různých příběhů o Ježíšových zázracích. V prvním příběhu byli uzdraveni slepci a byl jim vrácen zrak. V druhém byli uzdraveni malomocní. Ve třetím byla uzdravena žena z krvácení, které ji sužovalo po dvanáct let. Povšimněte si ale, že ve všech třech citacích Ježíš tvrdil, že to byla VÍRA nemocného, co způsobilo jeho uzdravení – zázrak. Všichni byli uzdraveni vlastní vírou.

Vy jste nositelé přesně té samé VÍRY, která tvoří zázraky. Abyste toho ale byli schopni, potřebuje víře porozumět. Víra není ve své podstatě, sama o sobě, ani pozitivní ani negativní. Víra je mocná substance, která násobí sílu myšlenkového impulsu, se kterým je smíchána. To myšlenkový impuls, se kterým je smíchána, je buď pozitivní nebo negativní.

VLOŽTE VÍRU DO OBAV A VZNIKNE STRACH. VLOŽTE VÍRU DO NADĚJE A VZNIKNE ODHODLÁNÍ.

Ježíš to věděl a o moci VÍRY často učil. Bez ohledu na to, zda jste či nejste křesťané, zamyslete se nad hloubkou těchto Ježíšových prohlášení:

„Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko,“ odpověděl Pán, „řekli byste této moruši: ‚Vykořeň se a přesaď se do moře!‘ a poslechla by vás.“ Lukáš 17:6

„Amen, říkám vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete téhle hoře: ‚Přejdi odsud tam,‘ a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné.“ Matouš 17:20

Dílna podvědomé mysli

 

Jste tam, kde jste … Děláte to, co děláte … Máte to, co máte … podle toho s jakými myšlenkovými impulsy smícháváte svoji víru. Takže velká otázka dnešního dne je:

S JAKÝMI MYŠLENKOVÝMI IMPULSY JE SMÍCHÁNA MOJE VÍRA:
– V OBLASTI ZDRAVÍ?
– V OBLASTI LÁSKY?
– V OBLASTI PENĚZ?
… odpovědi si nezapisujte, jen nad nimi chvíli přemýšlejte…

Pamatujte, že strom poznáte po ovoci. Podle Vašich výsledků ve sféře zdraví, lásky a peněz snadno rozpoznáte, jaké povahy jsou myšlenkové impulsy, jimž o nich věříte. 

KAŽDÝ ČLOVĚK MÁ SCHOPNOST ZMĚNIT SVOJI VÍRU A URČIT SI BUDOUCNOST

Nasměrování víry

 

Vypněte nyní hudbu v horní liště stránky
a pusťte si následující skladbu:

Vezměte do rukou papír, na který jste si dnes napsali v přítomném čase vyjádření své nejsilnější touhy. Dejte si jej před oči a pozorně si přečtěte slova, která na papíru stojí. Poté, pokud můžete nahlas, přesvědčeně vyslovte:

JÁ TO DOKÁŽU!
JÁ TO DOKÁŽU!
JÁ TO DOKÁŽU!

…nyní si znovu přečtěte, co na papíru stojí napsáno a přesvědčeně pokračujte:
TOTO JE MOJE NOVÁ REALITA A JÁ JI PRÁVĚ TVOŘÍM.
TOTO JE MOJE NOVÁ REALITA A JÁ JI PRÁVĚ TVOŘÍM.

…nyní si představte, jak svoji naplněnou touhu prožíváte, a u toho si opakujte:
JÁ TO DOKÁŽU!
JÁ TO DOKÁŽU!
JÁ TO DOKÁŽU!
…dokud hudba neskončí…

Toto cvičení si můžete kdykoli zopakovat. Poprvé pro Vás mohlo být obtížné a nové koordinovat uvedené instrukce s činy. Podruhé budete lepší. Potřetí ještě lepší…

Na závěr přečtěte:

„Slibuji si, že následujících 27 dní budu nejméně 30 minut denně s Nakopávačem bohatství soustředěně pracovat na změně mého podvědomí a tímto dávám své podvědomé mysli jasný pokyn a impuls, aby se přenastavila ve prospěch uskutečnění mých snů.“